قابل توجه کلیه دانشجویان؛

دانشجویان محترم که تاکنون نسبت به انتخاب واحد(اعم ازدروس ویا  پایان نامه) اقدام ننموده اند ازروز شنبه 31 شهریور لغایت دوشنبه 2مهر فرصت دارند نسبت به انجام آن اقدام نمایند.درغیراینصورت مرخصی تحصیلی لحاظ خواهد شد.درصورت هرگونه مشکل مالی، همکاران محترم واحدمربوطه همکاری لازم رادرشیوه پرداخت شما عزیزان انجام خواهندداد ازاین رو وضعیت خورا هرچه سریعترمشخص نمایید.

معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی

لطفا "به تقویم ثبت نام نیمسال اول 98-97 توجه فرمایید:

بر اساس دستور العمل جدید ثبت نام صرفا بر اساس جدول زمانی  انجام می پذیرد.

 دانشجویان باید تا ساعت 9 صبح روزهای ذکر شده به شرح جدول ذیل نسبت به  پرداخت شهریه  اقدام نموده  تا دروس انتخاب شده آنها  ثبت نهایی شود. در غیر این صورت پس از  اتمام مهلت ثبت نام انتخاب واحد باطل می شود . 

جدول زمانبندي  انتخاب واحد در  نيمسال اول   98-97

مهلت ثبت نهایی انتخاب واحد و واریز شهریه

سال ورود

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

1394  و ماقبل(اینترنتی)

شنبه

1397/06/17

24....8

دوشنبه

1397/06/19

09:00

1395(اینترنتی)

یک  شنبه

1397/06/18

24....8

سه شنبه

1397/06/20

09:00

1396(اینترنتی)

دوشنبه

1397/06/19

24....8

چهارشنبه

1397/06/21

09:00

انتخاب واحد  با تاخيركليه ورودي ها

چهار شنبه

1397/06/21

24....8

یک شنبه

1397/06/25

09:00